#

Patroni


Patroni

Patronat honorowy
Prezesa Polskiej Akademii Nauk
Patroni


Patron medialnyPatroni

Partner Biznesowy

Patroni

Partner TechnologicznyPatroni

Cele Konkursu


# Motywowanie młodych inżynierów do podejmowania ambitnych wyzwań


# Dążenia do doskonałości inżynierskiej, naukowej i wdrożeniowej oraz przedsiębiorczego myślenia


# Wyszukiwanie i promowanie najbardziej utalentowanych absolwentów uczelni wyższych


# Wyszukiwanie najbardziej innowacyjnych prac dyplomowych w Polsce


# Wyszukiwanie prac dyplomowych gotowych do wdrożenia na rynku


# Promowanie uczelni kształcących inżynierów wśród Partnerów Biznesowych Konkursu


# Promowanie Partnerów Biznesowych Konkursu jako innowacyjnych pracodawców


# Promowanie ciekawych projektów i obszarów badań w firmach


# Nawiązywanie szeroko rozumianej współpracy pomiędzy „nauką”, a „przemysłem”

Harmonogram


27/05/2024 - Zakończenie I etapu oceniania prac ==> Lista zakwalifikowanych prac


07/06/2024 - Zakończenie I etapu oceniania prac


28/06/2024 - Zakończenie II etapu oceniania prac


08/07/2024 - Ogłoszenie wyników


Życzymy powodzenia!